Neocleous
English Greek Russian Ukrainian
 • Neocleous

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 1. Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η Κύπρος προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρείες τρίτων χωρών, να διεισδύσουν στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου αξιοποιώντας ως "διαβατήριο" εγχώριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται π.χ. στον ασφαλιστικό ή χρηματοοικονομικό τομέα.
  • Η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στα μεγάλα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα με τη σύνδεση πολλών απευθείας πτήσεων από τα δύο διεθνή της αεροδρόμια.
 2. Πύλη της Ανατολικής Ευρώπης
  • Η Κύπρος έχει την ίδια ώρα με όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχοντας παράλληλα, μόνο μια ώρα διαφορά με τη Μόσχα.
  • Πολλές από τις αεροπορικές εταιρείες της περιοχής εκτελούν απευθείας πτήσεις στην Κύπρο, καθιστώντας έτσι την πρόσβαση εύκολη και οικονομική.
  • Η Κύπρος έχει συνάψει φορολογικές συμβάσεις με περισσότερες από σαράντα χώρες συμπεριλαμβανομένων πολλών ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. Επιπρόσθετα, η απουσία ρητρών αντιαποφυγής καθιστά τις κυπριακές εταιρείες ευεργετικούς φορείς επενδύσεων.
 3. Πύλη της Μέσης Ανατολής
  • Η Κύπρος είναι κέντρο Δημοκρατίας και σταθερότητας αποτελώντας έτσι εφαλτήριο πρόσβασης για ευρωπαϊκές και άλλες εταιρείες στις πιο προσοδοφόρες αγορές της Μέσης Ανατολής.
  • Η Κύπρος διατηρεί άριστες διπλωματικές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, εξαιρουμένης της Τουρκίας.
 4. Πύλη αποτελεσματικότητας και χαμηλού κόστους
  • Στην Κύπρο ισχύει ένα χαμηλό εταιρικό νομοθετικό καθεστώς φορολόγησης και τυγχάνει εφαρμογής μια εντυπωσιακή σειρά διεθνών φορολογικών συμβάσεων.  Για εταιρείες που διευθύνονται και ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους, εγχώρια ή αλλοδαπή, το ποσοστό φορολόγησης επί του καθαρού κέρδους δεν ξεπερνά το 10%, το οποίο και αποτελεί το χαμηλότερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η νομοθετική παράδοση του κράτους δικαίου της Κύπρου έχει πλέον εγκαθιδρυθεί και με την πλήρη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Θεσμών.  Το νομικό σύστημα της Κύπρου έχει τις ρίζες του στο αγγλικό δίκαιο, το οποίο της κληροδοτήθηκε από την περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας στο νησί.  Η πραγματικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στο γεγονός της συναφούς και αντίστοιχης εκπαίδευσης που ακολουθείται για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Δικηγορικό σύλλογο.
  • Η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που ακολουθηθήκε τα τελευταία χρόνια έχει συντελέσει στη δημιουργία ενός μοντέρνου και αποτελεσματικού δημοσίου τομέα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γραφειοκρατίας.  Οι διαδικασίες εγγραφής εταιρειών είναι απλοποιημένες και γρήγορες.
  • Το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλό.  Η κτιριακή υποδομή γραφειακών χώρων και διαμονής είναι υψηλού επιπέδου και άφθονοι χωρίς να είναι ακριβοί, κρατώντας έτσι τα γενικά έξοδα χαμηλά.  Το εργατικό δυναμικό είναι από τα πιο προσοντούχα και εξειδικευμένα στον κόσμο.
  • Αν και οι επίσημες γλώσσες του κράτους είναι η Ελληνική και η Τουρκική, η Αγγλική ομιλείται από την πλειονότητα του πληθυσμού και χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη διοίκηση.
  • Η εμπιστευτικότητα αποτελούσε ανέκαθεν το σήμα κατατεθέν του Κυπριακού χρηματοοικονομικού τομέα.  Σε μια κλειστή κοινωνία η οποία επικεντρώνεται και παραμένει προσηλωμένη στο θεσμό της οικογένειας, η διακριτικότητα διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο, γι’ αυτό και η διαρροή πληροφοριών είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ευκαιρίες καριέρας